Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym
w Ostrowi Mazowieckiej

Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym
w Ostrowi MazowieckiejInwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
w ramach Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy Sportowej

Całkowita wartość inwestycji: 4.191.676,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 840.000,00 PLN

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
znajduje się na stronie internetowej www.msport.gov.pl